วิศวกรรม

วิศวกรรม

by admin

วิจัย พัฒนาและปรับปรุง

ร่วมวิจัยและพัฒนากับลูกค้า ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้โปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย สามารถทำการทดสอบชิ้นงานได้แบบเสมือนจริง เพื่อให้ได้ค่าออกแบบที่ถูกต้องก่อนการผลิตจริง และลดเวลาในการทดลองของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือลูกค้า ในการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย ของผลิตภัณฑ์เดิมที่ลูกค้าใช้อยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนนั้นๆ

ติดต่อ

วิฑูร ลี้ธีระนานนท์
วิศวกรออกแบบ
withoon@pgtthailand.com
Tel. +66 (0)2 170 1714-16