ช่องทางติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

by admin

แผนกต้อนรับ

โทร        +66 (0)2 170 7414-15

โทรสาร  +66 (0)2 170 7409

อีเมลล์    admin@pgtthailand.com

สำนักงานใหญ่

บริษัท พริซิชั่นเกียร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด
188/141 หมู่ 3
ตำบลบางเพรียง
อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
10560

ทำเลที่ตั้ง

PGT นั้นอยู่ในฐานกำลังที่มั่นคงเป็นอย่างดี โรงงานตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถนำเข้าและส่งออกได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การผลิตออกมาสมบูรณ์ที่สุด โดยที่โรงงานสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ ผลิตตามต้นแบบของการสร้างผฃงาน ไปถึงการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะ ตลอดจนการประกอบชิ้นส่วนและระบบส่งกำลัง รวมถึงสถานะทั้งในท้องถิ่นและระดับโลกผสานกับความเชี่ยวชาญของ PGT ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท พรีซิชั่นเกียร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด

188/141 หมู่ 3
ตำบลบางเพรียง
อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
10560
ประเทศไทย

+66 (0) 2 170 7414
+66 (0) 2 170 7415

admin@pgtthailand.com