การบริการ

การบริการ

by admin

การช่วยเหลือขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมไปสู่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการประกอบชิ้นส่วน Humbel Group ให้ความช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอน รวมถึงการโอเวอร์ฮอลปรับปรุงเกียร์และการซ่อมบำรุง และด้วยความหลากหลายของระบบการจัดส่ง เริ่มตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ไปถึงการจัดส่งที่ตรงเวลา Humbel Group สามารถทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายในขั้นตอนห่วงโซ่อุปทานของคุณได้เป็นอย่างดี ด้วยบริการหลังการขายของเรา จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า Humbel group จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของคุณในระยะยาว