ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

by admin

2016

พริซิชั่นเกียร์เทค ได้เข้ามาดำเนินกิจการต่อจาก บริษัทผลิตเกียร์ชื่อดัง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ดำเนินงานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องด้วยเดิมที โรงงานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นโดยผู้ผลิตเกียร์ชาวสวิส  ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่ามีความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง กอร์ปกับวัฒนธรรมในการทำงาน อันเป็นแบบอย่างที่ดี เครื่องจักร และอุปกรณ์เกือบทั้งหมดได้ถ่ายโอนมายังโรงงานในประเทศไทย บวกกับกระบวนการผลิต การควบคุม และการตรวจสอบ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้น ได้ถ่ายทอดโดยตรงสู่จากช่างผู้เชี่ยวชาญชาวสวิส สู่ช่างฝีมือคนไทยโดยสมบูรณ์ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถผลิตเกียร์ ได้มีคุณภาพเท่าเทียมกับชาวสวิส

ถึงแม้ว่าชื่อบริษัทได้เปลี่ยนมาเป็น พรีซิชั่นเกียร์เทค แต่เรายังคง ยึดมั่นปฏิบัติในองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยกระดับช่างฝีมือ เพื่อความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน เกียร์/เฟือง ชั้นแนวหน้า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

2012

บริษัทผลิตเกียร์ชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งโรงงานผลิตเกียร์ในประเทศไทยเมื่อปี 2012 ตั้งที่ อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ