การฝึกอบรมและการศึกษา

การฝึกอบรมและการศึกษา

by admin

มุมมองความคิดและการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ Humbel Group ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ และนั่นเป็นสิ่งที่เรามอบให้กับพนักงานของเรามาอย่างต่อเนื่อง เราให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมวิศวกรหรือหัวหน้าคนงาน สนับสนุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ให้การสนับสนุนโดยส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรของเรา ตลอดจนให้มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นและช่วยเหลือทางการเงินอีกด้วย

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมีมากยิ่งขึ้นผ่านการฝึกอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบอกเล่าและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแผนกและระหว่างโรงงานสาขาต่างๆ ซึ่งเราได้สร้างโอกาสที่น่าสนใจให้กับพนักงานของเราอยู่เสมอ

เราคงการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลากหลายแห่ง เช่น Technical University of Aachen เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับพนักงานและลูกค้าของเราอย่างดีที่สุด