เกียร์

เกียร์

by admin

คุณภาพที่อยู่เหนือกว่ามาตรฐาน

ด้วยชิ้นส่วนเกียร์ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

จากตัวต้นแบบสู่การผลิตเป็นชุด ตามแบบฉบับมาตรฐานของ พริซิชั่นเกียร์เทค

ความสามารถในการผลิต: โมดูล 0.5 ถึง โมดูล 12

07.04.2019

Spurs gear for planetary gearbox in turning process.