กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

by admin

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

PGT คือโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ในจังหวัสมุทรปราการ ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 30 นาที ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปี พ.ศ.2560 เพื่อตอบสนองวามต้องการในเกียร์ที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทยและประเทศรอบข้าง และเพื่อที่จะจะรักษาความใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา PGT (ประเทศไทย) ได้ขยายการให้บริการไปสู่ประเทศอินเดีย ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน ด้วยบริการของ PGT ที่คงคุณภาพเดิมเสมอมา ทีมงานระดับสากลที่มีประสบการณ์ของเรามีความเชี่ยวชาญและสามารถเอาชนะความท้าทายในเชิงเทคนิคด้านการผลิตเกียร์แม้ในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา

ที่อยู่

บริษัท พรีซิชั่น เกียร์เทค (ปรเทศไทย) จำกัด
188/141 หมู่ 3 ตำบลบางเพรียง
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10560 ประเทศไทย

ติดต่อ

ผู้จัดการทั่วไป
จีรพงษ์ แซ่เฮ่า
jeerapong@pgtthailand.com
โทรศัพท์. +66 (0) 2 170 7414